Tuffa tider för konsulter - men en ljusning kan vara på gång!

– SPONSRAD ARTIKEL

‍Det var köparens marknad i konsultbranschen under årets första månader. Men det fanns också tecken som gav hopp om bättre tider för konsulter och frilansare. Brainville, Nordens största...

Skriven av
Manuel de Verdier
4/17/2024
Kategori
Tips

Det var köparens marknad i konsultbranschen under årets första månader. Men det fanns också tecken som gav hopp om bättre tider för konsulter och frilansare.

Brainville, Nordens största oberoende plattform för frilansare och konsulter, har under mer än tio år noga följt konsultmarknaden. Vi presenterar flera gånger om året rapporter om marknadstrender och utveckling --> den senaste kan du ladda ner här

Vi kunde övergripande, under årets tre första månader, konstatera att det är flera saker som pekar på att det för tillfället är köparens marknad i konsultbranschen:

  • Antalet tillgängliga uppdrag minskade månad för månad, vilket är ett ovanligt mönster för ett första kvartal. Normalt brukar vi se ett stigande antal fram till och med mars. Från de stora aktörerna på marknaden är det tydligt att antalet uppdrag gått ned markant under en längre tid.
  • Antalet ansökningar från konsulter och frilansare ökade med 28 procent jämfört med samma kvartal förra året. Antalet ansökningar per uppdrag noterade en all-time-high i mars.
  • Antalet lediga konsulter låg under hela kvartalet högre än motsvarande period 2023 och nådde även det en all-time-high i mars.
  • Priserna gick generellt sett ner. De senaste sex månaderna har konsulternas begärda priser sjunkit med i snitt lite mer än en procent och köparnas priser gått ner med mer än det dubbla.
  • Vi såg en förändring i kompetensnivån som efterfrågas under det första kvartalet. Uppdragsgivarna söker oftare erfarna konsulter.
  • Det första kvartalet slog alla tidigare rekord i antal nya registreringar på Brainvilles plattform. Allt fler konsultprofiler läggs in och dessutom med högre kvalitet. De som registrerar sig för att söka nya uppdrag är också allt oftare frilansare, nu för första gången över 80 %

På Brainville försöker vi alltid hitta ljuspunkterna i tillvaron och under det första kvartalet såg vi två signifikanta vändningar: Såväl antalet som andelen uppdrag i storstadsområdena ökade och detsamma gällde antalet uppdrag inom IT. Det här är parametrar som haft nedåtgående trender under en längre tid, trender som nu alltså bröts. Även efterfrågan av konsulter i bygg- och finansbranscherna samt inom HR utvecklades starkare än marknaden i övrigt under första kvartalet i år.

Extra intressant är efterfrågan av olika typer av projektledare eftersom dessa oftast är de första som tillsätts när projekt drar i gång och tiderna börjar se ljusare ut. Jämfört med motsvarande kvartal 2023 ökade antalet uppdrag för projektledare rejält, med hela 16 procent. Det är en tydlig indikation på att marknaden kan vara på väg att vända!

En annan tydlig och intressant marknadstrend gäller distansarbete. För många konsulter och frilansare är flexibilitet en av de viktigaste parametrarna när de söker uppdrag. Samtidigt har andelen uppdrag som tillåter distansarbete på heltid halverats sedan 2022, efter en explosionsartad ökning under pandemin, i takt med att man på allt fler arbetsplatser vill se konsulter och anställda komma tillbaka till kontoret. Till övervägande del har distansuppdragen på heltid ersatts av hybriduppdrag, det vill säga uppdrag som bara delvis tillåter distansarbete.

Under det första kvartalet 2024 fanns det alltså utmaningar, men också ljuspunkter och tecken som pekar mot bättre tider för konsulterna. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner ska konjunkturen vända redan nästa år och samtidigt väntas Riksbanken sänka styrräntan redan under de kommande månaderna. Det är positiva generella indikatorer och kanske är det också början på en vändning vi anar på konsultmarknaden redan nu?

Om Brainville

Brainvilles fokus är att förenkla för konsulter att söka nya uppdrag och för uppdragsgivare att hitta rätt kompetens, utan att agera som en traditionell konsultmäklare. Runt 40 000 uppdrag publiceras årligen på plattformen, som används av fler än 22 000 företag.

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Manuel de Verdier

Manuel de Verdier är VD på Brainville, Nordens främsta plattform för frilansare och konsulter, som han var med och grundade 2012. Under fler än 25 år har han utvecklat en djup förståelse för konsultbranschens behov. Han startade själv som egenföretagande systemutvecklare och har lett IT-avdelningen hos en av landets ledande konsultförmedlare.