Uppmuntra Learning Agility: Kärnan i HR:s framgång

– SPONSRAD ARTIKEL

En utmaning för varje HR-avdelning är att främja en kultur av kontinuerligt lärande. I centrum för detta står konceptet "learning agility" – förmågan att...

Skriven av
Filip Björnberg
2/26/2024
Kategori
Utbildning

En utmaning för varje HR-avdelning är att främja en kultur av kontinuerligt lärande. I centrum för detta står konceptet "learning agility" – förmågan att snabbt lära sig nya saker, anpassa sig till förändringar och tillämpa ny kunskap effektivt. Att främja och stödja learning agility bland medarbetare är inte bara en investering i organisationens framtid, det är också avgörande för att möta de utmaningar och möjligheter som den moderna arbetsvärlden erbjuder.

Vad är Learning Agility?

Det är mer än bara att vara villig att lära sig nya fakta eller färdigheter. Det handlar om att vara öppen för förändring, att kunna anpassa sig till nya situationer och att kunna tillämpa tidigare erfarenheter på nya problem. Du är flexibel, lösningsorienterad och inte rädd för att göra fel, eftersom det betyder att du får lära dig och växa.

Varför är Learning Agility viktigt på arbetsplatsen?

  I en föränderlig arbetsmiljö är förmågan att anpassa sig avgörande för framgång. Därför är det viktigt att medarbetare är benägna att vara proaktiva och produktiva även när de ställs inför oväntade förändringar. 

  Att då kunna tänka utanför boxen och komma med innovativa lösningar på problem är en stor fördel för organisationen. Learning agility innebär också att man gärna testar nya idéer, vill experimentera och utforska olika tillvägagångssätt för att lösa en uppgift.

  Även inom ledarskap är det en fördel att snabbt kunna anpassa sig efter förändringar. På så vis kan man lättare navigera i komplexa situationer samt inspirera sitt team. För att en organisation ska utvecklas behöver man göra förändringar och dessa har du som ledare ett ansvar för.

   Hur kan HR främja Learning Agility?

   För att skapa en miljö där lärande och utveckling prioriteras kan HR erbjuda kontinuerliga utbildningsmöjligheter och uppmuntra till initiativ som främjar det kontinuerliga lärandet inom organisationen. Vidare kan man jobba för en kultur inom organisationen där misstag ses som en möjlighet för att lära sig. På så vis uppmuntrar man även till feedback. 

   Implementera Learning Agility med digitala plattformar.

   Med hjälp av digitala plattformar kan HR-avdelningen erbjuda medarbetarna möjligheten att hitta lösningar och lära sig i sin egen takt, när det passar dem. Kunskapsdelning blir lättare vilket leder till bättre kommunikation och samarbete mellan era team. En sådan plattform uppmuntrar även anställda att testa själva när de möter ett hinder och annars söka upp en lösning snarare än att be om hjälp. 

   Avslutande tankar

   I dagens arbetsmiljö är Learning Agility en värdefull färdighet hos dina medarbetare och hos ledningen. Genom att främja en kultur av kontinuerligt lärande, när det passar medarbetarna, kan HR spela en avgörande roll för att säkerställa organisationens utveckling. Att investera i learning agility är att investera i organisationens framtid.

   OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
   Taggar:
   Filip Björnberg

   Filip är produktexpert inom digitalt lärande och han drivs av att hjälpa organisationer inom privat och offentlig verksamhet framåt. Han skriver och talar gärna om de senaste rönen kring digitalt lärande och att våga bryta mönster. För att stå väl rustade för framtiden behöver en organisation möta lärandebehovet hos medarbetare och kunder.