Vill du kunna frigöra tid och skapa din egna 4-dagarsvecka?

– SPONSRAD ARTIKEL

Debatten om 4-dagarsvecka har tack vare våra danska grannar blivit ett uppmärksammat ämne även i Sverige. Är det möjligt att bibehålla produktiviteten och samtidigt minska arbetstimmarna.

Skriven av
Emelie Backlund
5/2/2024
Kategori
Tips

Debatten om 4-dagarsvecka har tack vare våra danska grannar blivit ett uppmärksammat ämne även i Sverige. Är det möjligt att bibehålla produktiviteten och samtidigt minska arbetstimmarna utan att öka stressen?

Från den globala 4 Day Week studien framkom imponerande siffror. 91 % av bolagen som införde 4-dagarsveckan valde att fortsätta även efter studien. Parametrar som framkom hos medarbetarna hos bolagen var att:

  • 73 % kände ökad tillfredsställelse
  • 39 % kände mindre stress
  • 54 % rapporterar förbättrad mental hälsa

Nu ska även 15-20 arbetsplatser i Sverige bidra till forskningen och under 6 månader gå från 40 till 30 timmars arbetsvecka.

Med små förändringar kan man frigöra värdefull tid varje dag och på så sätt skapa en kortare arbetsvecka. Här är mina bästa tips på hur du kan blir effektivare och arbeta smartare med din tid under en arbetsdag: 

  • Skapa signaturer och snabbdelar med de vanligaste texterna och fraserna som du använder gång på gång. Här kan tiden du lägger på att svara på mail halveras.
  • Ställ in automatisk förkortade mötestid, låt inga möten vara 30 eller 60 minuter utan boka in 25 eller 50 minuters möten. 
  • Använd mötesfunktionen "hitta tid eller schemaläggningsomröstning" för att slippa  tennismatchen i inkorgen för att boka möten med externa eller leta mötestider i kollegornas ouppdaterade kalendrar. 
  • Var mötesmart och gå endast på de möten som har tydligt mål, syfte och en tidsatt agenda. Är agendan tidsatt kan du även välja att endast kliva in i möten när det är din punkt.
  • Är ni många från samma grupp?  Skicka en representant till mötet och låt denna person ta anteckningar för resten. 
  • Minimera dina avbrott, ta bort aviseringar och banderoller och börja arbeta mer systematisk under din arbetsdag med att läsa igenom chattar/inlägg/mail. 

En viktig aspekt är att vi inte bara kan ta bort en dag och köra på exakt som vi alltid har gjort. Vi behöver också förändra sättet vi arbetar på och arbeta smartare med vår tid. Tipsen ovan kan ge dig en bra start i rätt riktning!

I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Emelie Backlund

Emelie Backlund arbetar som effektivitetskonsult på Effektiv Nu.