Fyradagarsvecka ska testas på svenska arbetsplatser 

– SPONSRAD ARTIKEL

Fyradagarsveckan har varit på tal en längre tid och internationella exempel som Island, Spanien och Storbritannien visar på positiva resultat.

Skriven av
Redaktionen
3/25/2024
Kategori
Arbetsmiljö

Foto: Hannes Håkansson

Fyradagarsveckan har varit på tal en längre tid och internationella exempel som Island, Spanien och Storbritannien visar på positiva resultat av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Nu har diskussionen om fyradagarsveckan börjat tas mer på allvar även till Sverige.

Nytt forskningsprojekt i Sverige

Anna-Carin Alderin har initierat ett nytt forskningsprojekt, lett av Lena Lid Falkman från Karlstads Universitet, där 15 till 20 svenska arbetsplatser ska testa att arbeta färre timmar under en sexmånadersperiod. 

Anna-Carin Alderin lyfter fram vikten av att utforska alternativa arbetstidsmodeller för att främja både individens välbefinnande och arbetsplatsens effektivitet. Genom att ge anställda samma lön för en kortare arbetsvecka, strävar man inte bara efter att öka produktiviteten utan också att förbättra livskvaliteten för arbetstagarna.

“Det här initiativet grundar sig i global forskning som visar att det går att uppnå både goda företagsresultat, välmående och engagerade medarbetare genom att implementera en förkortad arbetsvecka.

Dagens arbetsliv präglas ofta av ohälsa, bristande engagemang och svårigheter att attrahera och behålla talang. Vi tror att fyradagarsveckan kan vara en mer hållbar arbetsmodell som påverkar dagens arbetsliv i en positiv riktning. Fyradagarsveckan har redan visat sig ge positiva effekter och resultat runt om i världen, vi är nyfikna på om det kan ha samma positiva effekt på svenska företag.

Med vårt initiativ vill vi ta reda på om man genom att arbeta smartare kan frigöra värdefull tid för medarbetarna, utan att äventyra resultatet. Om man genom att skapa utrymme för återhämtning kan bli mer effektfulla. Och om det är möjligt att omdefiniera det nuvarande arbetsperspektivet och istället för att enbart fokusera på antalet arbetstimmar, rikta uppmärksamheten mot att skapa större värde.” - Anna-Carin Alderin

Viktigt att erkänna risker

Emellertid är det viktigt att erkänna och hantera riskerna med denna omställning. Mats Essemyr, en tidigare TCO-utredare och ekonomhistoriker, betonar vikten av att säkerställa ett samförstånd mellan arbetsgivare och fackföreningar för att undvika osäkerhet kring arbetsvillkoren. En övergång till fyradagarsveckan utan ett lokalt avtal kan skapa instabilitet och utmaningar för både företag och anställda.

Andra länder visar på positiva resultat

Internationella exempel som Island, Spanien och Storbritannien visar på positiva resultat av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Genom att dra lärdom av dessa framgångssagor och samtidigt vara medvetna om de potentiella utmaningarna, kan Sverige kanske ta ett steg mot att skapa en mer balanserad och effektiv arbetsmiljö.

Källor:
SVT

SVT

Omni

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Redaktionen

HRsvepets redaktion är en dedikerad grupp experter som levererar de senaste nyheterna och insikterna inom HR och ledarskap. Vi granskar noggrant och tillhandahåller objektiv information för att hjälpa dig att navigera i HR-landskapet. Vår målsättning är att främja diskussion och reflektion inom HR-gemenskapen och välkomna olika perspektiv. Lita på oss för att hålla dig uppdaterad och engagerad inom detta spännande område. Artiklar som är markerade som sponsrade eller krönikor är budskap med opinionsmaterial och stämmer inte nödvändigtvis överens med redkationens budskap & åsikt.