ANNONS
ANNONS

Arbetsmiljö

Läs mer
Hälsa
Arbetsmiljö

Det dolda arbetsgivaransvaret: Kemikaliehantering

Fler än 600 personer dör varje år i Sverige av arbetsrelaterad cancer. Samtidigt vet inte 4 av 10 medarbetare hur de ska hantera kemikalier på jobbet. Därför...

Skriven av

Redaktionen

11/8/2023

Läs mer
Personal
Arbetsmiljö

Ny rapport om företagskultur i pandemins spår

Investera i kulturen och prioritera medarbetarnas individuella behov. Det är nyckeln till att skapa framgång som hybrid arbetsplats. Det visar en ny rapport...

Skriven av

Redaktionen

11/8/2023

Läs mer
Krönika
Arbetsmiljö

Fem sätt att skapa bättre digitala workshops

Ingen har nog undgått hur vi 2020 lärde oss att göra allt digitalt istället och i många lägen hade vi en snabb utvecklingskurva...

Skriven av

Gunnar Söderberg

2/28/2024

Läs mer
Aktuellt
Arbetsmiljö

Fyradagarsvecka ska testas på svenska arbetsplatser 

Fyradagarsveckan har varit på tal en längre tid och internationella exempel som Island, Spanien och Storbritannien visar på positiva resultat.

Skriven av

Redaktionen

11/8/2023

Läs mer
Krönika
Arbetsmiljö

Energi är allt

‍Energi är allt sa Einstein, och utan energi stannar världen. Energi behövs i bilar och fabriker, men precis lika mycket i människor och organisationer...

Läs mer
Krönika
Arbetsmiljö

Paus, rast, fakta och förnuft

När folk frågar mig om lagen kring raster och pauser ser jag det som en varningsflagga. Antingen på att det är för snålt med pauser för att arbetet ska vara...

Skriven av

Gunnar Söderberg

2/28/2024

Läs mer
Aktuellt
Arbetsmiljö

Medarbetarengagemang ger många vinster

Medarbetare som känner sig känslomässigt engagerade i sin arbetsplats presterar bättre och vill bidra till företagets mål. Det leder även till ökat...

Skriven av

Nina på Redaktionen

2/5/2024

Läs mer
Tips
Arbetsmiljö

Så främjar man en kreativ arbetsmiljö

Det är lätt att fastna med fokuset på administrativa rutiner och processer, vilket ibland kan upplevas som en bromskloss för det kreativa tänkandet.

Skriven av

Redaktionen

11/8/2023

Läs mer
Hälsa
Arbetsmiljö

Friskfaktorer ökar medarbetarnas trivsel

‍Forskare har hittat åtta friskfaktorer som gör att medarbetarna mår bra och trivs på arbetsplatsen. De finns representerade i organisationer med låg...

Skriven av

Nina på Redaktionen

2/5/2024

Läs mer
Aktuellt
Arbetsmiljö

Psykologisk Trygghet- Nyckeln till framgångsrika, kreativa och tillitsfulla team

I skapandet av dagens arbetsmiljö är att få upp psykologisk trygghet på agendan mer relevant än någonsin för alla organisationer som strävar efter framgång...

Skriven av

Emma Egnell

9/21/2023

Läs mer
Hälsa
Arbetsmiljö

Att bryta tystnaden: Förstå och hantera beroende på arbetsplatsen

Jag blev ombedd att skriva en gästkrönika om riskbruk, missbruk och beroende för arbetslivet och jag vill genast tydliggöra att jag inte är specialist inom...

Skriven av

David Lindström

1/22/2024

Läs mer
Intervju
Arbetsmiljö

Här är kommunen som mäter invånarnas mående

Övertorneå kommun har gjort en spännande satsning för att förbättra måendet hos kommunens invånare.

Skriven av

Redaktionen

11/8/2023

Läs mer
Krönika
Arbetsmiljö

Spelar du nån roll – egentligen?

Med Försäkringskassans senaste rapport i ryggen så ser vi att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) visat sig ha en tydlig koppling till...

Skriven av

Marie Nordström

11/27/2023

Läs mer
Personal
Arbetsmiljö

Så övervinner ni generationsklyftan på arbetsplatsen

På de flesta arbetsplatser är det vanligt att medarbetare från olika generationer arbetar tillsammans, det skapar ibland en generationsklyfta...

Skriven av

Redaktionen

11/8/2023

Läs mer
Krönika
Arbetsmiljö

Menssäkerhet är det nya svarta

Menssäkra. Menssäkerhet. Menssäkrade arbetsplatser. Fraser som för bara några år sen inte fanns i svenskens vokabulär, men som år 2023 blivit allt mer...

Skriven av

Hanna Hellström

11/13/2023

Läs mer
Krönika
Arbetsmiljö

Dags att bryta den talande tystnadens tyranni - HR måste steppa upp!

Kenth Åkerman om tystnadskulturens kostnader - ta del av krönikan med sex tips för chefer och HR för en öppnare och mer trivsam arbetsplats.

Skriven av

Kenth Åkerman

10/11/2023

Läs mer
Krönika
Arbetsmiljö

Från stress och besvikelse till balans, lycka, välbefinnande och bättre beslut

Skapa frid inom dig och runt dig, utveckla ett bättre självledarskap med tre kraftfulla tips. Läs mer!

Skriven av

Amanda Ekman

11/1/2023

Läs mer
Krönika
Arbetsmiljö

Starkare Tillsammans: Fördelarna med En Kommunikativ Organisation

Ta del av Emma Egnells tips och insikter om hur en kommunikativ organisation kan förbättra samarbete, innovation och långsiktig tillväxt.

Skriven av

Emma Egnell

9/21/2023

Läs mer
Kontor
Arbetsmiljö

Öppet kontorslandskap? – Tänk på detta

Ett öppet kontorslandskap innebär att kontoret är utformat med öppna lokaler och att de anställda sitter tillsammans utan avskiljande väggar och ofta utan...

Skriven av

Redaktionen

11/8/2023

Läs mer
Kontor
Arbetsmiljö

Fyra dagars arbetsvecka – är det framtiden?

Är 4-dagars arbetsvecka framtidens arbetsnorm? Positiva resultat och internationell trend pekar på en möjlig förändring. Läs mer!

Skriven av

Redaktionen

11/8/2023

Läs mer
Hälsa
Arbetsmiljö

6 steg för att minska stressen på jobbet

Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket (2022) visar statistik att stressrelaterade symptom på svenska arbetsplatser ökar.

Skriven av

Redaktionen

11/8/2023

Ta mig högst upp