Medarbetarengagemang ger många vinster

– SPONSRAD ARTIKEL

Medarbetare som känner sig känslomässigt engagerade i sin arbetsplats presterar bättre och vill bidra till företagets mål. Det leder även till ökat...

Skriven av
Nina på Redaktionen
2/27/2024
Kategori
Arbetsmiljö

Medarbetare som känner sig känslomässigt engagerade i sin arbetsplats presterar bättre och vill bidra till företagets mål. Det leder även till ökat driv, initiativkraft och minskad sjukfrånvaro.

Enligt en gallupundersökning som publicerades 2023 så var bara 13% av medarbetarna i Sverige engagerade i sin arbetsplats. Det är en förvånande låg siffra som visar vikten av att öka medarbetarengagemanget i organisationer. Fördelarna är många som att engagerade medarbetare ofta blir ambassadörer för företaget vilket leder till nöjdare kunder, sjukfrånvaron minskar eftersom man trivs och det finns en större chans att medarbetaren vill fortsätta vara anställd en längre tid.

Vad menas med medarbetarengagemang och hur uppstår det?

Begreppet innebär att medarbetarna är känslomässigt engagerade i arbetsgivaren och känner entusiasm att arbeta där.  Men hur uppstår engagemanget egentligen? Det är tre delar som är viktiga; för det första att ditt jobb har ett syfte och du bidrar till något viktigt, för det andra att få erkännande och uppskattning från chef och kollegor och för det tredje att det finns möjlighet att utvecklas karriärmässigt. För att det ska uppstå krävs ett systematiskt arbete där chefer och ledning lyssnar in medarbetarna och vad de behöver.

6 konkreta tips för ökat medarbetarengagemang:

  1. ”Ta pulsen på medarbetarna och företagskulturen” gör medarbetarundersökningar för att undersöka medarbetarnas motivation i arbetet. Saknas motivation inom vissa områden? Finns det förbättringsförslag? Hur upplevs ledarskapet? är några frågor att ställa. Passa även på att se över och kartlägga företagskulturen. Vilka normer, värderingar och attityder finns på arbetsplatsen? Vilka är bra och vilka bör förbättras. Ju bättre företagskultur desto nöjdare medarbetare.

  1. Tydliga förväntningar. En chef som är otydlig skapar både osäkerhet och omotiverade medarbetare och leder till minskat engagemang i arbetet. Se till att cheferna arbetar på ett tydligt sätt vad gäller förväntningar på medarbetare. 

  1. Ge bekräftelse och beröm

Att chefen ser medarbetarna och ger dem positiv feedback och beröm skapar engagemang och en starkare vilja att prestera. Det är viktigt för att skapa ett positivt driv hos medarbetaren.

  1. Det ska vara ”högt i tak”. Medarbetare ska ha möjlighet att ge feedback och komma med förbättringsförslag och idéer. Att som medarbetare känna att det du har att komma med räknas och att du blir lyssnad på är viktigt. Det är nyckeln till att medarbetare trivs på arbetsplatsen.

  1. Ta vara på medarbetarnas styrkor. Lär känna medarbetarna och deras styrkor och mål karriärmässigt.  Är rätt person på rätt plats eller går det att utnyttja en medarbetare bättre på en annan position? Om medarbetarna jobbar med det de är bra så skapar det ett engagemang och trivsel.

  1. Erbjud utvecklingsmöjligheter. Se över möjligheter att låta medarbetare utvecklas och kompetensutveckla sig. Antingen att befintliga medarbetare kan utvecklas i sin befintliga roll eller möjlighet att byta roll. Det skapar engagemang och lojalitet till arbetsgivaren. Att kompetensutveckla befintlig personal som redan har stor kunskap om företaget eller organisationen är i många fall effektivare än att nyanställa och behöva ta kostnaden för upplärning.

Ett steg i taget mot ökat medarbetarengagemang

Sammanfattningsvis se över atmosfären på arbetsplatsen genom medarbetarundersökningar och utveckla chefer så de kan ha ett effektivt och coachande ledarskap och utnyttja medarbetarnas styrkor. Då är ni redan en bra bit på väg för att förbättra medarbetarengagemanget i organisationen.

Källa1

Källa2

Gallup

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Nina på Redaktionen

Nina Larsson är utbildad kommunikatör i grunden men har nu valt att vidareutbilda sig inom HR. Just nu studerar hon på personal, arbete och organisationsprogrammet på Stockholms Universitet. Hon har ett stort intresse för HR och personalfrågor och tycker om att djupdyka i ämnet. Målet efter utbildningen är att arbeta med kommunikation om HR frågor. Bor i Sollentuna norr om stan och på fritiden trivs hon i naturen eller att göra utflykter. Träning som yoga och gympapass hinns också med.