Paus, rast, fakta och förnuft

– SPONSRAD ARTIKEL

När folk frågar mig om lagen kring raster och pauser ser jag det som en varningsflagga. Antingen på att det är för snålt med pauser för att arbetet ska vara...

Skriven av
Gunnar Söderberg
2/28/2024
Kategori
Arbetsmiljö

När folk frågar mig om lagen kring raster och pauser ser jag det som en varningsflagga. Antingen på att det är för snålt med pauser för att arbetet ska vara maximalt effektivt, eller på att personalen inte är tillräckligt engagerad. I det första fallet så frågar personalen mig vad de har rätt till för pauser, i det andra undrar cheferna vad de ska göra med personalen som bara fikar. 

Här skulle det vara skönt att säga hur det är, men sanningen är att det ofta är upp till era lokala avtal. Lagen är inte helt klar, men vi kan börja med vad den säger (med lite få undantag).

Pauser är tekniskt sett arbetstid, det gör att chefen får störa, du ska vara kvar på jobbet och krasst sett så säger lagen inte mer än att de ska vara de ska vara de pauser som behövs. 

Rast innebär att du ska kunna lämna arbetsplatsen, här säger lagen att du ska ha rätt till det (eller måltidspaus) om du har mer än fem timmar på jobbet. Rast är inte arbetstid (men måltidspaus är det).

Det leder till svar på de vanligaste frågorna jag får:
Får chefen störa mig på min paus? Svar ja!
Är min rast fredad från jobb? Typ ja, men här kan det vara undantag om omständigheter kräver det.

Generellt så brukar jag landa i att inte pressa någon att hålla hårt på det formella i de här frågorna. Lagen ger mindre rättigheter än de flesta tror. Det kan stå mer i kollektivavtalen, men alla de överenskommelser som du hittar bygger på ett förtroende.

Det bygger också på något mer. 

Vi vet rätt så väl att vi inte är effektiva åtta timmar i sträck, inte ens i två timmar. 

Vi vet också att de informella mötena på arbetsplatserna är guld, både för praktiska frågor, men också för sammanhållningen. 

Vi vet att fikat har massa positiva effekter och att produktionen på arbetsplatser med regelbundna pauser brukar vara större än hos de som saknar samma pauser. 

Vi vet också att pauserna minskar risken på sikt för psykisk ohälsa och stressrelaterade åkommor. 

Det kan alltså vara rent smart för en chef att jobba med en sund pauskultur och många korta pauser. Och bra att alla vet att det vi har i lagen mest är en väldigt låg mininivå och lite lösa formuleringar och en praxis kring det.

Sedan kan jag fortsätta missionera om fika-kulturer på arbetsplatser, bara för att all forskning jag sett pekar på att du får mer jobb gjort med regelbundna pauser och raster. 


Foto: Filip V Svensson

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Gunnar Söderberg

Gunnar Söderberg är föreläsare och facilitator specialiserad på ledarskap, engagemang och gamification. I sin bakgrund har han bland annat jobbat med Unionen Chef och Ledarna. Dessutom är han utbildad kommunikatör som tidigare arbetat bland annat som chef, säljare och lajvpedagog. (Foto: Filip V Svensson)