Dags att bryta den talande tystnadens tyranni - HR måste steppa upp!

– SPONSRAD ARTIKEL

Kenth Åkerman om tystnadskulturens kostnader - ta del av krönikan med sex tips för chefer och HR för en öppnare och mer trivsam arbetsplats.

Skriven av
Kenth Åkerman
10/12/2023
Kategori
Arbetsmiljö

Helt plötslig stod jag där: Avstängd. Avskärmad. Avkrävd tystnad!

Hade jag inte varit stark hade jag fallit direkt utan skyddsnät likt en trapetskonstnär utan säkerhetslina. Hade jag inte haft stödet hemma och en trygg axel att landa vid. Hade jag inte haft mina egna mentala verktyg. Hade jag inte haft annat att "sätta i händerna" för att skingra tankarna. Då hade repet känts nära!

Tystnaden har ett pris - en sjuk organisation och medarbetare som far illa. Utan att man gör något.Verksamheter riskerar förlorade affärsmöjligheter, försämrad produktivitet och missnöjda kunder!Sunkig kultur, dåligt ledarskap, maktmissbruk och knepiga beteenden är alltför vanligt i svenskarbetsliv. 97% har på ett eller annat sätt sett tystnaden, närmare en av fem har själv varit i den personligt. Allt enligt den enkät som vi gjorde inför skrivandet av boken Tystnadens pris.

Tystnadskultur kan drabba alla, oavsett i vilka sammanhang man befinner sig. Där det finns människor där bildas det också gemensamma ideal i normer, värderingar, språk, maktstrukturer, beteendemönster och ritualer. När man går till kärnan är slutsatserna och lärdomarna inte så olika oavsett i vilken omgivning du befinner dig. Där räcker det inte att prata om värderingar, skriva nya styrdokument eller säga att man arbetar med tillitsbaserat ledarskap.

Kommunikation är en väsentlig del av vår vardag, hemma såväl som på jobbet. Kommunikation är kittet som underhåller och smörjer en väl fungerande organisation. Bristen på kommunikation, otydlig kommunikation eller undanhållande av kommunikation skapar vilsenhet, otrygghet och blir lätt en del av kulturen - "så gör vi här". För man har vant sig.

Tystnadskulturen kostar. Det är svårt att förbli frisk i en sjuk omgivning. Vill du inte lämna. Kan du inte förändra. Ja, då finns bara ett alternativ kvar: blunda och var tyst! Men långsiktigt är det mer kostsamt att vara en del av den än att lämna, eftersom den till slut riskerar att sluka allt. Här måsteHR steppa upp, kroka arm med kommunikationsgänget och ledningen måste sedan ta sitt ansvar. Du kommer få den kultur som man accepterar. Vilket kultur vill ni ha?

Sex tips till chefen (och HR):

Skapa en öppen kommunikationskultur:

Uppmuntra medarbetarna att tala öppet om problem och förbättringsförslag. Var tillgänglig för feedback och visa, i ord och handling, att du uppskattar öppenhet.

Var medveten om maktobalanser:

Se till att dina medarbetare känner att deras röster hörs och att deras åsikter är viktiga, oavsett hierarkisk ställning.

Öka medvetenheten om tystnadskultur:

Utbilda dina medarbetare om vad tystnadskultur är och varför det är skadligt för arbetsplatsen. Påminn dem om att de inte ska tiga om problem utan istället rapportera det till dig som chef eller HR.

Skapa strukturer för feedback:

Etablera en systematisk process för feedback, både från chefer och från medarbetare. Var noga med att både ta emot och ge feedback på ett konstruktivt, inlyssnande och respektfullt sätt.

Var en förebild:

Visa öppenhet, ärlighet och tillit själv. Var transparent kring dina beslut och handlingar, samt acceptera feedback och kritik.

Hantera konflikter proaktivt:

Konflikter kan leda till tystnadskultur om de inte hanteras på ett effektivt sätt. Se till att ha enstruktur för att hantera konflikter och att du tar tag i dem tidigt för att förhindra att de växer. Enfjäder blir lätt en höna. Ett rykte blir snart sanning.

Vill man verkligen ta fajten med med tystnaden kan man behöva stöd i form av externt bollplank, enkonsult som hjälper till med en genomlysning och verksamheten, samt även en egen mentor.

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Kenth Åkerman

Kenth Åkerman är ledarskapsexpert och inspiratör som lyfter medarbetare och utvecklar chefer till ledare. Mångårig erfarenhet som föreläsare, mental coach och ledare. Med en bred branschkännedom, från privat, såväl som offentlig sektor, ger han verklighetsnära exempel och praktiska verktyg. Senast med erfarenhet från offentlig sektor som kommunikationschef i en medelstor kommun. Kenth har en härlig förmåga att ingjuta mod, energi och tilltro hos de grupper och individer han möter. Författare till ett sex böcker om ledarskap, service och kommunikation. Den senaste är "Tystnadens pris - hur du upptäcker, hanterar och motverkar tystnadskultur". Kreativ mångsysslande entreprenör med passion för god mat, dryck och gott värdskap.