Sveriges bästa arbetsplatser: Ledarskap, kommunikation och värderingar i fokus

– SPONSRAD ARTIKEL

Det svenska SaaS-bolaget Brilliant Future har nyligen gjort en kartläggning av Sveriges bästa arbetsplatser. Stena Metall, Svenskt Näringsliv och...

Skriven av
Redaktionen
2/16/2024
Kategori
Webinars & Event

Det svenska SaaS-bolaget Brilliant Future har nyligen gjort en kartläggning av Sveriges bästa arbetsplatser. Stena Metall, Svenskt Näringsliv och Länsförsäkringar är några av Sveriges bästa arbetsgivare i sin bransch.

Kartläggningen bygger helt och hållet på objektiv data och omdömen från medarbetarna själva och sammanlagt ligger över 230 000 svar från medarbetarundersökningar till grund för resultatet. Förutom vilka arbetsplatser som är bäst i landet visar kartläggningen även vad det är som gör att organisationerna sticker ut. 

Brilliants data visar att det är tre tydliga områden där topp-arbetsgivarna i kartläggningen utmärker sig:

Kommunikation från ledningen.
Organisationerna i topp upplever till 73% att ledningsgruppen förmedlar en tydlig bild av organisationens framtida riktning jämfört med övriga organisationer där 60% anser detsamma. 

Det andra området där organisationerna i topp sticker ut är tydlighet kring värderingar och mål. Där anser man att de känner till organisationens värderingar och övergripande mål i avsevärt högre utsträckning än övriga organisationer.

Den tredje och sista delen i framgångsreceptet är Ledarskap. Om man som medarbetare får regelbunden feedback från sin chef, om chefen regelbundet följer upp medarbetarens arbetssituation och om man som medarbetare upplever att man får tillräckligt med information från sin chef. Organisationerna i topp ligger i snitt 10% högre kring dessa frågor jämfört med övriga organisationer.

Brilliant Futures kartläggning visar att ledningen har helt klart fått en mer betydande roll än förut. Det som händer just nu i omvärlden flyttar också in i organisationen hos medarbetarna. Som ledning måste man säga det medarbetarna behöver höra och kommunikationen blir ett viktigt redskap. Det krävs en tydlighet i vart organisationen är på väg så medarbetarna tryggas trots oroliga tider.

Ulrika Jonsson, VD på Brillian Future
Det är tunga ekonomiska tider för många organisationer nu. Vår data visar att de organisationer som är bra på att skapa tydlighet och som får medarbetarna att känna sig involverade sticker ut. Ledningens kommunikation är nyckeln och det är viktigare än någonsin att kartlägga, analysera och agera på medarbetarnas feedback. Både för medarbetarnas och bolagets skull. Vår data visar också att organisationer som har engagerade medarbetare även har mer lojala kunder. Avgörande insikter att ta fasta på i dessa tider, säger Ulrika Jonsson, vd på Brilliant Future.


Kartläggningen ligger till grund för utmärkelsen Brilliant Awards som är en årlig utmärkelse där Brilliant Future utser Årets arbetsgivare, Bästa Ledarskap och Årets förändringsresa. Utmärkelsen är unik i sitt slag då det inte finns nomineringar eller juryarbete utan enbart data med krav på hög svarsfrekvens och antal svar för att beslutsunderlaget ska bli så starkt som möjligt. Att erhålla utmärkelsen Brilliant Awards är således en fin kvalitetsstämpel som visar att man som organisation tar sina medarbetarrelationer på allvar.

Ta del av hela listan över årets arbetsgivare här!

Om Brilliant Future:

Om Brilliant Future:
Brilliant är en av marknadens främsta plattformar för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 25 års erfarenhet och 75 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär.

LinkedIn

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Redaktionen

HRsvepets redaktion är en dedikerad grupp experter som levererar de senaste nyheterna och insikterna inom HR och ledarskap. Vi granskar noggrant och tillhandahåller objektiv information för att hjälpa dig att navigera i HR-landskapet. Vår målsättning är att främja diskussion och reflektion inom HR-gemenskapen och välkomna olika perspektiv. Lita på oss för att hålla dig uppdaterad och engagerad inom detta spännande område. Artiklar som är markerade som sponsrade eller krönikor är budskap med opinionsmaterial och stämmer inte nödvändigtvis överens med redkationens budskap & åsikt.