KONSTEN ATT VARA SÅRBAR

– SPONSRAD ARTIKEL

”Vi kan inte vara modiga om vi inte också är sårbara och visar vilka vi är och vad vi vill.” - Text ur Ord för dagen av Sofia Sivertsdotter 

Skriven av
Kajsa Skogens
2/27/2024
Kategori
Ledarskap

”Vi kan inte vara modiga om vi inte också är sårbara och visar vilka vi är och vad vi vill.” - Text ur Ord för dagen av Sofia Sivertsdotter 

Att vara sårbar är att omfamna alla sidor av sig själv, the good and the bad. 

Vi lever i en värld som ofta premierar styrka och individualism, då kan tanken på att visa  sig sårbar kännas skrämmande och läskig. Att visa sig sårbar kan lätt likställas med  svaghet – hur kommer jag bli bemött? Kommer de tycka jag är annorlunda? Blir jag  utstött om jag säger xx eller agerar xx? 

Som jag ser det kan vi arbeta med välmående på företag på olika sätt… 

Det första är det fysiska: möjlighet att riva av ett träningspass på lunchen. Det andra är det psykiska: gratis samtal med psykolog. 

Det tredje är relationerna: jobba för trygghet och öppenhet, för att våga vara sårbar inför  varandra. 

Det sistnämnda är den tredje pusselbiten till en blomstrande arbetsplats. För finns det  inga relationer, finns inget företag då relationer byggs på människor och människorna ÄR  företaget.  

Den amerikanske forskare och författaren Brené Brown förknippas ofta med sårbarhet.  Hennes forskning har hjälpt många att förändra sin syn på sårbarhet och förstå kraften  den kommer med.  

När du vågar vara sårbar öppnar du upp till nya förbindelser och i ett arbetsteam leder  det till djupare samarbete och en starkare känsla av gemenskap. Vilket i sin tur ger bättre och mer hållbara resultat! En enkel och självklar ekvation. 

Brené Brown har fem grundpelare som hon anser behövs för att implementera ett mer  sårbart ledarskap (som leder till mer sårbarhet på företaget), dessa fem sätt är: 

* Självreflektion: Du inte kan vägleda andra till mer sårbarhet, om du inte visar det själv,  så därför behöver du börja med att reflektera kring ditt eget sätt att vara. Exempel på  självreflekterande frågor kan vara – hur bemöter jag kollegor i det dagliga arbetet?  Upplevs jag som öppen och autentisk? Ber jag om hjälp? 

* Utbilda team: När du gjort ditt eget arbete, involvera då teamet. Använd övningar och  verktyg för att de enkelt ska förstå och agera ur ett mer sårbart perspektiv. Nyckeln är att  ni behöver jobba tillsammans, för att öppna till mer sårbarhet i gruppen. * Skapa trygg arbetsmiljö: Det finns flera sätt till det, bland annat genom att se och öva  på att misslyckanden är lärdomar och att skapa en arbetsplats med högt i tak och där  alla får komma till tals. 

* Uppmuntra till feedback: Ett viktigt sätt till att växa och utvecklas som team! Både för  att lära och bli stärkta av varandra. 

* Fira era framgångar: Allt som kan firas bör firas! För att behålla en engagerad och  positiv stämning i teamet, är det av stor betydelse att uppmärksamma när det går bra.  Att fira tillsammans förstärker gemenskap, sårbarhet och framåtanda! 

Världen är i ständig utveckling, inte minst den tekniska, och i allt det nya som både  fascinerar och gör oss effektivare är det lätt att glömma bort det mänskliga behovet hos  oss alla. Behovet av mänsklig kontakt och djupa relationer. Det kommer ingen teknologi  någonsin att kunna mäta sig med.  

Vi behöver varandra – som människor! Även om tekniska lösningar kan hjälpa oss framåt på olika vis, behöver vi varandra för att känna oss sedda, hörda och betydelsefulla. I  slutändan är det vad som spelar roll. Så, våga vara sårbar och upplev fördelarna det ger. Jag lovar, även om det känns läskigt kommer det vara värt det. 

Tack för den här gången! Detta var nu sista delen av min artikelserie om ensamhet,  betydelsen att våga vara sig själv och vägen till en arbetsplats där alla får komma till tals. 

Connecta gärna med mig på Linkedin! Där skriver jag bl.a. om utveckling av team, att  leda från hjärtat och vägen till ett friare liv. Eller ta kontakt via min hemsida om du är  nyfiken på att veta mer om mitt arbete och hur vi kan jobba tillsammans.

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Kajsa Skogens

Kajsa är chefens externa högerhand för att skapa hållbara och synkade team. Hon bytte ut sin karriär inom TV-branschen, till en gedigen resa i sin egen självutveckling. Idag är hon föreläsaren som går utanför boxen, för att inspirera och vägleda till djupare kontakt i relationer och träna team i emotionell intelligens. Det gör hon på ett roligt, lättsamt och enkelt vis. Kajsa delar sin tid mellan Sverige och Mallorca, som de senaste åren blivit som hennes andra hem. Hon uppskattar riktigt bra kaffe, blir lugn av skogen och älskar havet.