Välkomna nya medarbetare på rätt sätt

– SPONSRAD ARTIKEL

En bra onboarding skapar förtroende och engagemang för organisationen. Det ska ge den nyanställda ett bra första intryck av arbetsplatsen, en känsla av...

Skriven av
Nina på Redaktionen
2/5/2024
Kategori
Personal

 

En bra onboarding skapar förtroende och engagemang för organisationen.  Det ska ge den nyanställda ett bra första intryck av arbetsplatsen, en känsla av tillhörighet och en förberedelse för yrkesrollen. 

Den viktigaste investeringen för en organisation är att ta emot nyanställda på ett bra sätt. En välfungerande introduktion ger medarbetaren en ökad lojalitet för arbetgivaren, ökad prestation och förbättrat välmående.

Vad innebär preboarding?

Preboarding startar redan vid påskrivet anställningskontrakt och kan bestå av ett välkomstmejl med information av praktisk karaktär eller information om företagskultur och värderingar. Allt för att skapa en känsla av tillhörighet och engagemang. Vid förberedelser inför detta steg är det bra att tänka igenom allt som en ny medarbetare behöver veta. Det kan vara alltifrån dresscode på arbetsplatsen till parkeringsmöljigheter eller allmän information om arbetsplatsen. Glöm inte bort de sociala relationerna vilket är bland det viktigaste i preboardingen som att ordna träffar med blivande kollegor eller bjuda in till förberedande möten.

 

Vad är onboarding?

Onboardingen startar när den nyanställda har börjat sin anställning. Det handlar om att förmedla information om organisationens mål och vision, arbetsuppgifter, förväntningar, rutiner, arbetsmiljö och förmåner med mera. Det är ett sätt att göra medarbetaren startklar i sin yrkesroll.

 

Så kan ni lägga upp det

Det är fördelaktigt med ett basprogram för onboardingen som gäller för alla nyanställda och sedan anpassa det efter den aktuella yrkesrollen. En digital checklista som är översiktlig och med utpekade ansvariga för varje del gör processen smidig för alla inblandade och den nyanställda får en överblick.

Ge den nya medarbetaren möjlighet att själv genomföra vissa delar i utbildningen så skapas ett självledarskap.

Låt onboardingen ta lite tid och pressa inte inför mycket information på kort tid. Det behövs tid emellan informationsblocken för reflektion och att använda kunskapen.

Gör till en vana att utvärdera varje del i onboardingprocessen. Skicka ut en enkät till chef och nyanställd och låt dem komma med synpunkter och förbättringsförslag. Utse en person som är ansvarig för att uppdatera och se över onboardingprocessen regelbundet. 

 

Underlätta för chefen

Ett vanligt problem i onboardningprocessen är att chefer inte har tiden att delta i introduktionen. Genom att skapa stöd och mallar över vad som förväntas och när det ska ske underlättas möjligheterna för chefens deltagande. Skapa en automatisk rutin där det kommer påminnelser inför att en ny medarbetare börjar så underlättas arbetet ytterligare.

 

En smidig onboarding ger många vinster

Forskning visar att en dålig introduktion ökar risken för att medarbetaren slutar inom ett år medan en bra introduktion däremot gör att anställda trivs bättre, har lägre sjukfrånvaro och mindre risk att drabbas av olycksfall på arbetsplatsen.  Se därför till att ta emot de nyanställda med ett strukturerat och tydligt onboardingprogram det vinner alla på. En sidoeffekt är att även arbetsgivarvarumärket stärks och att produktiviteten ökar i organisationen.

  

4 viktiga delar i onboardingen:

·  Trygghet – Med en tydlig kommunikation om organisationens mål och värderingar, arbetsuppgifter och förväntningar i arbetsrollen skapas en trygghet och förtroende hos den nya medarbetaren.

·  Välkomnande - Skapa tidigt en gemenskap med kollegor och chef. Trivseln ökar om man känner sig välkommen och som en del i gemenskapen.

·  Tid och resurser - Det ska finnas tid avsatt för onboardingen och utse gärna en mentor som stöd för den nya medarbetaren.

·  Feedback – En kontinuerlig utvärdering genom enkätundersökning av onboarding processen gör att den blir bättre och bättre.

Källor: 

Unikresurs

Induction

Framfot

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Nina på Redaktionen

Nina Larsson är utbildad kommunikatör i grunden men har nu valt att vidareutbilda sig inom HR. Just nu studerar hon på personal, arbete och organisationsprogrammet på Stockholms Universitet. Hon har ett stort intresse för HR och personalfrågor och tycker om att djupdyka i ämnet. Målet efter utbildningen är att arbeta med kommunikation om HR frågor. Bor i Sollentuna norr om stan och på fritiden trivs hon i naturen eller att göra utflykter. Träning som yoga och gympapass hinns också med.