ANNONS
ANNONS
Läs mer
Hälsa
Företagshälsa

Skapa en måendekultur – 5 tips till ledare!

Ohälsa är fortfarande mycket stigmatiserat i dagens samhälle. Vi vet att ohälsan ökar. Det har den tyvärr gjort sedan 2010. Det är den psykosociala delen som...

Läs mer
Hälsa
Företagshälsa

Varför mäter vi inte måendet?

Ledningsgrupp, ledare och enskilda individer har ibland olika perspektiv i en organisation. Medarbetarnas mående blir lätt ett sidospår när vi egentligen...