HRsvepet lanserar certifiering av HR-system för att säkerställa pålitliga upphandlingar

– SPONSRAD ARTIKEL

Stockholm, (2024-04-17) HRsvepet, en av de främsta aktörerna inom HR-media, meddelar idag lanseringen av deras nya certifiering av HR-system. Certifieringen syftar till att säkerställa...

Skriven av
Redaktionen
4/17/2024
Kategori
HR-system

Stockholm, (2024-04-17) HRsvepet, en av de främsta aktörerna inom HR-media, meddelar idag lanseringen av deras nya certifiering av HR-system. Certifieringen syftar till att säkerställa att HR-systemen upprätthåller en godkänd nivå av vissa hygienfaktorer för att på bästa sätt kunna stödja organisationers datagrundade, personalrelaterade beslut.

HRsvepets certifiering klargör följande hygienfaktorer hos systemen:  

Möjligheterna till integrationer: Bredden av befintliga integrationer och samarbeten som redan är på plats.  

  • GDPR-compliance: Hur mycket tid och resurser läggs på att vara i framkant med ny lagstiftning, inklusive det nya lönetransparensdirektivet.
  • Customer Success Management: Omfattning av resurser och konsulttimmar som ingår.
  • Mätetal för prestanda: Exempelvis NPS, eNPS, etc.
  • Milestones och utvecklingsplan: Tid och resurser som läggs på att utveckla systemet.
  • Geografisk plats för servrar: För att säkerställa överensstämmelse med lagstiftning som ex vis Schrems II.
  • Rekommenderat maxantal användare
  • Användning av 2-stegs autentisering
  • SSO-möjlighet
  • Integrerad chatt/kommunikationskanal

För att identifiera certifierade system så har denna "stämpel" tagits fram. Ser du den i anslutning till ett bolag, så kan du känna trygghet i att samtliga parametrar ovan är testade.

"Genom att genomgå denna certifiering stärker vi inte bara vår egen position som pålitlig leverantör, utan visar också vårt åtagande för att kontinuerligt leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder i Norden. Det är en ära att vara en del av detta framåtblickande initiativ."

Säger Maria Duni Country Manager Nordics på Personio

”För oss är en extern certifiering en kvalitetsstämpel på vår produkt, som också skapar förtroende hos våra kunder. En objektiv bedömning av någon med gedigen erfarenhet kan vara väldigt bra vägledning när man jämför system.”

Säger Carolina Tällberg, Product Marketer på Hailey HR

Certifieringen, som är framtagen tillsammans med Anna Hamilton, konsult inom bl a HR Analytics på Doings for a change, bär med sig en tyngd som garanterar att HR-systemleverantörerna är väl lämpade för uppgiften.  

“Att ha fått denna certifiering kommer att innebära en stor fördel för de leverantörer som stöttar sina kunder i att bli mer datadrivna kring sitt humankapital.”

Säger Anna Hamilton, konsult inom bl a HR Analytics på Doings for a change

För mer information om HRsvepets certifiering av HR-system, vänligen kontakata redaktionen@hrsvepet.se

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Redaktionen

HRsvepets redaktion är en dedikerad grupp experter som levererar de senaste nyheterna och insikterna inom HR och ledarskap. Vi granskar noggrant och tillhandahåller objektiv information för att hjälpa dig att navigera i HR-landskapet. Vår målsättning är att främja diskussion och reflektion inom HR-gemenskapen och välkomna olika perspektiv. Lita på oss för att hålla dig uppdaterad och engagerad inom detta spännande område. Artiklar som är markerade som sponsrade eller krönikor är budskap med opinionsmaterial och stämmer inte nödvändigtvis överens med redkationens budskap & åsikt.