Vad är företagens roll i att stärka samhällets beredskap?

– SPONSRAD ARTIKEL

I en värld där hot kan uppstå från olika håll, vare sig det är en naturkatastrof eller en välplanerad attack, är det avgörande att samhället är förberett.

Skriven av
Redaktionen
4/8/2024
Kategori
Ledarskap

I en värld där hot kan uppstå från olika håll, vare sig det är en naturkatastrof eller en välplanerad attack, är det avgörande att samhället är förberett. I Sverige har vi sett en ökad medvetenhet om vikten av totalförsvar, vilket inkluderar både militära och civila aspekter. Men vilken roll spelar egentligen företagen när det kommer till beredskap och försvar?

Viktiga pelare i krisberedskapen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) betonar företagens centrala roll i Sveriges beredskap. Detta beror på att många företag driver verksamheter som är kritiska för samhällets funktion. Från energiförsörjning till kommunikation, det privata näringslivet är en viktig länk i kedjan för att säkerställa att samhället kan fungera även under svåra förhållanden.

Skillnaden mellan fredstid och höjd beredskap

I fredstid finns inga lagkrav på att företag ska vidta specifika åtgärder för krisberedskap och civilförsvar, förutom i vissa försörjningsområden där lagstiftning finns. Istället är det genom offentlig upphandling av samhällsviktig verksamhet som det säkerställs att nödvändiga förmågor kan tillhandahållas av företag. Det kan inkludera allt från att upprätthålla längre driftstider till att ha beredskapslager eller övervaka leverantörskedjor.

Även om lagkrav saknas rekommenderar MSB företag att vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet och stärka sin beredskap. Detta kan innebära att vara väl informerad om hotbilden, identifiera samhällsviktig verksamhet, utveckla kontinuitetsplaner, hantera risker och skydda företagets information.

Rollen under höjd beredskap

Vid en situation där Sveriges säkerhet hotas, såsom vid krig eller konflikter i närområdet, kan regeringen fatta beslut om höjd beredskap. Då kan företagsanställda bli inkallade för att bistå på olika sätt, och det blir möjligt för staten att ta över privat egendom som är väsentlig för totalförsvaret.


Källa: Företagarna

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Redaktionen

HRsvepets redaktion är en dedikerad grupp experter som levererar de senaste nyheterna och insikterna inom HR och ledarskap. Vi granskar noggrant och tillhandahåller objektiv information för att hjälpa dig att navigera i HR-landskapet. Vår målsättning är att främja diskussion och reflektion inom HR-gemenskapen och välkomna olika perspektiv. Lita på oss för att hålla dig uppdaterad och engagerad inom detta spännande område. Artiklar som är markerade som sponsrade eller krönikor är budskap med opinionsmaterial och stämmer inte nödvändigtvis överens med redkationens budskap & åsikt.