Bli en attraktiv arbetsgivare

– SPONSRAD ARTIKEL

För att rekrytera de bästa talangerna behöver företag och organisationer positionera sig som en attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden. Det är speciellt...

Skriven av
Nina på Redaktionen
2/27/2024
Kategori
Ledarskap

För att rekrytera de bästa talangerna behöver företag och organisationer positionera sig som en attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden. Det är speciellt viktigt i dag då konkurrensen om arbetskraften är stor.

Vid val av nytt jobb är det inte bara lön eller titel som spelar in utan även andra delar som en bra chef, trevlig företagskultur, flexibla arbetstider och goda utvecklingsmöjligheter. 

För att locka de bästa kandidaterna och även behålla de som redan är anställda krävs ett attraktivt erbjudande på arbetsmarknaden. Employer Branding handlar om ett systematiskt arbete för att lyfta fram vad företaget eller organisationen står för och vad ni erbjuder som arbetsgivare. Erbjudandet ska vara tydligt och användas konsekvent både internt och externt. 

Fördelarna med ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Ett bra Employer Branding arbete leder till att rätt kandidater attraheras till företaget eller organisationen och att nuvarande medarbetare vill arbeta kvar. Men inte bara det utan det ökar även företagets tillväxt. Bakgrunden till det är att medarbetare som trivs blir ambassadörer för verksamheten och bidrar till en större affärs- och verksamhetsnytta.

4 viktiga delar i Employer Branding

För att skapa ett starkt, tydligt och relevant arbetsgivarvarumärke behövs det en strategi och långsiktig plan som tydligt förmedlar vad företaget och organisationen står för och en handlingsplan för hur detta ska kommuniceras.

 • Bygg varumärket inifrån med en stark och tydlig företagskultur

Företagskulturen
Optimalt är en inkluderande företagskultur med fokus på transparens, öppenhet och samarbete. Utgå från medarbetarna och lyssna in deras åsikter: vad är det som är bra och vad kan göras bättre? Finns det förslag på hur ni attraherar nya talanger, introducerar, utvecklar, behåller och avslutar på bästa sätt? 

Skapa ett attraktivt erbjudande
Det ska finnas tydliga karriärvägar, balans mellan arbete och fritid, konkurrenskraftiga förmåner till anställda förutom lön som flexibla arbetstider men kan även vara att företaget tar ett socialt ansvar i samhället.

 • Extern kommunikation av arbetsgivarvarumärket går hand i hand med den interna företagskulturen
  Det är när arbetsgivarvarumärket bärs av de anställda som det blir trovärdigt. Den interna företagskulturen ska vara likadan som det som kommuniceras utåt genom arbetsgivarvarumärket.  När det är så kan medarbetare användas i kommunikationen och berätta om vardagen på företaget eller organisationen i olika sammanhang. Det ska vara något som alla kan identifiera sig med.

 • Samla in feedback
  Att löpande samla in feedback från omvärld och medarbetare ger framgång i arbetet med arbetsgivarvarumärket.
  En extern mätning
  Undersök drivkrafter hos målgrupper av intresse i samhället: Vad tycker de om det egna företaget eller organisationen? Vad skiljer er attraktivitet som arbetsgivare mot era konkurrenter? Vilka faktorer är viktiga när målgruppen söker arbete?
  En intern mätning 

Undersök vad era medarbetare tycker om den interna kulturen och om den stämmer överens med arbetsgivarvarumärket som kommuniceras?  

 • Se över rekryteringsprocessen
  Undvik långa tröga rekryteringsprocesser med anonyma svarsmeddelanden. Skapa istället en nyfikenhet för företaget genom levande förebilder som det går att komma i kontakt med.  Se till att ge en snabb och direkt feedback. Vill ni locka yngre medarbetare så kan det vara en fördel att sticka ut och använda nya tekniska hjälpmedel som ligger i framkant.

Några avslutande råd 

Ett starkt arbetsgivarvarumärke skapas när medarbetarna trivs, då sprids ordet vidare till bekanta i deras nätverk vilket lockar fler till företaget eller organisationen. Samla in feedback för att se till att företagskulturen stämmer överens med den målgrupp ni vill attrahera och stäm av medarbetarnas synpunkter. Formulera ett attraktivt arbetserbjudande med förmåner utöver lön och titel som kan vara en tydlig karriärutveckling eller flexibla arbetstider. Slutligen se över rekryteringsprocessen och utveckla den till att vara mer personlig och effektiv.

Källor:

KantarSifo

Stardust

Convini

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Nina på Redaktionen

Nina Larsson är utbildad kommunikatör i grunden men har nu valt att vidareutbilda sig inom HR. Just nu studerar hon på personal, arbete och organisationsprogrammet på Stockholms Universitet. Hon har ett stort intresse för HR och personalfrågor och tycker om att djupdyka i ämnet. Målet efter utbildningen är att arbeta med kommunikation om HR frågor. Bor i Sollentuna norr om stan och på fritiden trivs hon i naturen eller att göra utflykter. Träning som yoga och gympapass hinns också med.