Från utmaning till möjlighet: Pricers människocentrerade strategi i organisatoriska förändringar

– SPONSRAD ARTIKEL

Utforska hur Pricer leder förändring med empati och effektivitet. Boka en kostnadsfri konsultation med Lena på Doings för att optimera din organisations resa.

Skriven av
Redaktionen
3/27/2024
Kategori
Personal

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, är världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer utvecklar och tillverkar ett av de mest tillförlitliga systemen för elektroniska hyllkantsetiketter (ESL), även kallade digitala prisetiketter. 

Under vintern 2023-2024 var Pricer tvungna att varsla och säga upp personal p.g.a. arbetsbrist, berättar Lena Storbaek - People Director på Pricer. Det viktigt för oss att göra det på ett så humant och schyst sätt som möjligt. Ett av våra värdeord på Pricer är att bry oss om varandra. Detta ville vi speciellt skulle prägla denna process, som givetvis var jobbig för många inblandade. 

Värderingarna en ledstjärna

En större omorganisering, som medför uppsägningar p.g.a. arbetsbrist, är en mångfacetterad och komplex process, påminner Lena. På Pricer har vi en relativt liten organisation i Sverige, med knappt 100 anställda, och endast en liten del varslades. Trots det relativt lilla antalet, så var det ändå en omfattande och tidskrävande process. Som en ledstjärna genom hela processen tog vi avstamp i våra värderingar, som är We Dare, We Care, We Win Together. 

Många olika intressen att ta hänsyn till i en omställningsprocess

Lena beskriver att det för dem handlade både om att fokusera på riktning och långsiktiga mål framåt, samtidigt som de skulle hantera alla 100 detaljer här och nu. Dessutom fanns många olika intressen och aspekter att ta hänsyn till och ta med i den övergripande planen. 

För det första hade vi naturligtvis den ekonomiska aspekten vid en omstrukturering, säger Lena. För det andra fanns det många legala hänsyn och specifika regler för hur en sådan här process skall drivas framåt och vad som får kommuniceras. Större organisationer har ofta intern juridisk kompetens, men hos oss var detta något vi köpte in för att vara helt trygga med att allt skulle gå rätt och riktigt till, beskriver hon. 

Hantera behoven hos både dem som är kvar och de som måste gå

Vi behövde ha ett stort fokus på kommunikation, förändringsledning och kunskap att hantera många personers reaktioner och känslor, beskriver Lena. Ofta är det en blandning av motstridiga känslor, t.ex. både framtidstro och oro om vartannat. Man behöver komma ihåg att även kollegor, som inte direkt är berörda, blir kraftigt påverkade resonerar hon. En vanlig reaktion är att vissa kollegor känner skuldkänslor för att de får vara kvar när deras kollega eller kollegor måste sluta. Lena menar att det gäller för HR att både klä på cheferna så gott det går att hantera olika situationer och att finnas till hands för stöd på ad-hoc basis. 

Hos oss genomförde vi chefsträningar innan omorganisationen påbörjades, berättar Lena. Där diskuterade vi både legala bitar, och mycket omkring kommunikation och förändringsledning. Därutöver fokuserade vi på löpande kommunikation och vi prioriterade att finnas till rådighet när någon chef, kollega eller berörd anställd hörde av sig och behövde stöd eller hjälp. På det hela taget var vårt mål att få ett så bra slutresultat som möjligt för alla berörda parter och det tycker jag egentligen vi lyckades med.

Det viktigaste i omställningsarbetet

Lena betonar att en avgörande del i hela processen var att de som arbetsgivare ville stötta de uppsagda medarbetarna med att komma vidare i karriären och i livet på bästa möjliga sätt. Det är för många en omvälvande process att först bli (oönskat) uppsagd från sin invanda arbetsplats och därtill behöva ställa om och blicka framåt och se nya möjligheter, beskriver Lena. En objektiv och professionell samtalspartner och coach är ett lysande verktyg för att klara denna omställning, rekommenderar hon. 

”Efter att ha undersökt olika alternativ, så föll vårt val på Doings- House of Impact, som vi tycker genomfört detta uppdrag med bravur. De har genom hela processen visat stort engagemang, professionalism och inte minst empati. De är erfarna, kunniga och experter på att möta varje individ var hen befinner sig och anpassa programmet efter individens unika behov.”

Boka en kostnadsfri konsultation tillsammans med Lena från Doings!

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Redaktionen

HRsvepets redaktion är en dedikerad grupp experter som levererar de senaste nyheterna och insikterna inom HR och ledarskap. Vi granskar noggrant och tillhandahåller objektiv information för att hjälpa dig att navigera i HR-landskapet. Vår målsättning är att främja diskussion och reflektion inom HR-gemenskapen och välkomna olika perspektiv. Lita på oss för att hålla dig uppdaterad och engagerad inom detta spännande område. Artiklar som är markerade som sponsrade eller krönikor är budskap med opinionsmaterial och stämmer inte nödvändigtvis överens med redkationens budskap & åsikt.