Internt varumärkesarbete driver affären

– SPONSRAD ARTIKEL

Alla strävar efter att sticka ut, det är inte längre tillräckligt att bara ha en stark extern varumärkesidentitet. Den verkliga hemligheten till framgång...

Skriven av
Lovisa Lönnqvist
2/16/2024
Kategori
Ledarskap

Alla strävar efter att sticka ut, det är inte längre tillräckligt att bara ha en stark extern varumärkesidentitet. Den verkliga hemligheten till framgång ligger i att bygga en "brand connected culture" – en kultur där anställdas värderingar och beteenden är djupt förankrade med varumärkets kärna. Denna inre styrka blir en kraftfull drivkraft för affärsvärde, innovation och tillväxt. Men det låter som ett buzz word – vad betyder det egentligen?

Kärnan sitter i varumärkets grundidé
Att bygga en kultur som är ansluten till varumärket handlar om mer än bara att ha en snygg logotyp eller en kioskvältare till slogan. Det handlar om att i varje aspekt av företaget – från beslutsfattande, genom medarbetarna till kundservice – har med sig varumärkets kärnvärderingar och vision. Det är viktigt att ha en kultur där anställda inte bara förstår varumärkets löfte utan lever det i sitt dagliga arbete, och därigenom förstärker varumärkets position och trovärdighet på marknaden.

Varumärkesfokus ökar affären

En stark "brand connected culture" gör mer än att bara skapa en positiv arbetsmiljö; den driver direkt affärsvärde. Anställda som känner en stark koppling till varumärket de representerar är mer engagerade, produktiva och benägna att gå den extra milen. Detta översätts till bättre kundupplevelser, starkare kundlojalitet och i slutändan – ökad försäljning och tillväxt. Dessutom blir företag med en väldefinierad kultur och tydliga värderingar mer attraktiva för talanger som söker mening och syfte i sitt arbete.

Kulturen är guld värt
För att bygga en "brand connected culture" krävs det en strategisk och medveten insats från alla med start i företagsledningen. Det börjar med klarhet i varumärkets vision och värderingar, och hur dessa översätts till konkreta beteenden och praxis inom organisationen.

Här kommer 3 punkter som är konkreta att ta med om du sitter i en position att faktiskt kunna påverka kulturen:

1. Tydlig kommunikation
Se till att alla inom organisationen förstår varumärkets kärnvärderingar och hur de bidrar till framgången. Kommunicera hellre för mycket än för lite och ofta. Många jobbar ofta efter att ”nu har vi kommunicerat ut detta, då vet alla”, och så fungerar det inte. Prata med människor, använd alla kommunikationskanalerna du har.

2. Walk the talk
Som företagsledning måste man agera som en som går stigen före medarbetar och är en som de kan följa. Se till att alltid visa hur varumärkets värderingar reflekteras i medarbetarnas dagliga beslut och handlingar.

3. Bygg in det i medarbetarresan
Från rekrytering till medarbetarundersökningar, se till att varumärkets värderingar är en central del av alla HR-processer.

I en tid där autenticitet och transparens värderas högt av konsumenter, blir en "brand connected culture" inte bara en intern tillgång utan en avgörande faktor för varumärkets framgång. Sätter man kulturen och varumärket i centrum kan företag inte bara skapa en stark intern gemenskap utan också en oöverträffad kundupplevelse som skiljer dem från mängden. Våga bryta ner silos mellan HR och marknadsföring och inse att den verkliga kraften ligger i att samarbeta. För när medarbetarna tror på varumärket, gör kunderna det också, vilket ökar affären.

 

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Lovisa Lönnqvist

Lovisa Lönnqvist är HR-strateg och entreprenör med bred erfarenhet inom HR, kommunikation och marknadsföring. Med passion och affärskunskap är hon en av grundarna till Spark & Grow, här drivs hon främst av förändringsledning och engagemang.