Släng CV:t!

– SPONSRAD ARTIKEL

Traditionell rekrytering, med CV:t som snuttefilt, kanske har fungerat hittills. Men i dagens snabbt föränderliga verklighet måste personliga egenskaper...

Skriven av
Louise Vanerell
3/28/2024
Kategori
Personal

Traditionell rekrytering, med CV:t som snuttefilt, kanske har fungerat hittills. Men i dagens snabbt föränderliga verklighet måste personliga egenskaper och förmågan att lära sig nytt prioriteras framför erfarenhet och det någon kan idag. Då är inte ett CV särskilt träffsäkert som urvalsmetod.

På en arbetsmarknad där yrkesroller snabbt förändras, och många av de jobb vi kommer att se om bara några år inte ens är uppfunna än, spelar erfarenhet och sakkunskaper mindre roll. Att påstå något annat är att sticka huvudet i sanden.

Redan nu syns en förändring i företags kompetensbehov. Ändå är det i de flesta rekryteringar, oavsett bransch, fortfarande erfarenhet och uppräknade meriter som står i fokus. Då riskerar man att missa kandidater med verklig potential för att kunna driva innovation och utveckling på sikt. Vad någon kan idag säger nämligen väldigt lite om hur personen kommer att kunna prestera framåt – det är hur man löser problem, tar till sig det nya och tillämpar sina kunskaper som spelar roll. 

Ett CV kommer inte att hjälpa dig hitta de toppkandidater du är ute efter. Du måste tänka om och sluta stirra dig blind på sakkunskaper du tror behövs. Titta istället på vilka egenskaper och personliga kompetenser som kommer att vara viktiga för att kunna prestera i rollen och fortsätta utvecklas.

Här är några tips för att komma igång. 

Börja med ett pilotprojekt

Förändring är svårt, så försök inte göra allt på en gång. Hitta ett tydligt område där ni har störst problem att hitta medarbetare och börja där.

Identifiera nödvändiga egenskaper

Om du exempelvis ska anställa en Software Engineer bör du kanske fokusera på problemlösning, kommunikation, teamwork och affärssinne. Fundera även på vilka egenskaper som behövs för att uppnå ett balanserat och brett team. Kanske behöver du någon som tar initiativ? Som har kompetens inom innovationsledning eller planering?

Skippa CV:t

CV:t har länge haft en central roll i rekryteringsprocessen. Men det är kandidatens egna beskrivning av sina erfarenheter och inte alltid tillförlitligt. Dessutom finns risk för subjektiv påverkan från rekryterarens sida när kravprofilen ska matchas mot tidigare erfarenheter. 

En strukturerad och datadriven rekryteringsprocess minskar risken för detta. Det finns fortfarande möjlighet att ställa frågor till kandidaten senare i processen för att säkerställa viktiga erfarenheter, men genom att skippa CV:t slipper du  gissningslekar.

Arbeta med tester

Tester ger ofta en bra bild av hur kandidaten agerar i olika sammanhang. Att inleda rekryteringsprocessen med tester ger dessutom fler kandidater chansen att gå vidare och man får ett bredare urval. Genom att testa logisk förmåga och personliga egenskaper kan du förutse arbetsframgång och förbättra chansen att välja rätt kandidat för jobbet.

Senare i rekryteringsprocessen bör du  jobba mer utifrån situationsbaserade frågor för att identifiera drivkrafter, karaktärsdrag och agerande. Här kan du med fördel följa upp frågor från de inledande testerna.

Ta hjälp utifrån 

Det är lätt att bli hemmablind. Då kan en extern partner hjälpa dig att lyfta blicken, ställa obekväma frågor och göra nödvändiga analyser.

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Louise Vanerell

Louise Vanerell är historiker i grunden och har lång erfarenhet som projektledare inom allt från kultur till finans. Hon har ett passionerat intresse för ny teknik, digitalisering och lärande. Som COO och medgrundare av The Upskill Company arbetar hon idag med att hjälpa stora bolag med strategisk kompetensförsörjning.