"Sverige ligger efter i digitaliseringen inom HR" – Intervju med Jagannath Tammeleht från Netigate.

– SPONSRAD ARTIKEL

Ta del av Jagannath Tammelehts, Chief People Officer på Netigate, perspektiv på HR-innovation och ledarskap, i denna insiktsfulla intervju.

Skriven av
Redaktionen
12/14/2023
Kategori
HR-system

Berätta om dig själv och din bakgrund inom HR och feedbackhantering?

Jag har en bakgrund inom mjukvaruutveckling, men har under de senaste sex åren arbetat med HR-frågor, främst inom mindre bolag där mitt fokus har varit på att rekrytera och behålla talanger. I mitt arbete med HR har jag tillämpat min kompetens inom agilt arbete och transformation. 

Med min bakgrund och erfarenhet från tech-branschen samt ett stort intresse för data har People Analytics, en metod för att analysera data om anställda och därigenom fatta bättre beslut, blivit avgörande i mitt arbete. Enligt min uppfattning ligger Sverige efter när det gäller digitaliseringen inom HR och datastyrning. Denna synpunkt har jag integrerat i mitt arbete på Netigate, där jag också är engagerad i att utveckla vår produkt för att säkerställa att vi möter våra kunders behov. 

Hur har Netigate utvecklat och anpassat sina tjänster för att möta de föränderliga behoven inom HR under de senaste åren?

Ett behov vi identifierade hos våra kunder var att HR-avdelningarna ofta har begränsade resurser för att helt kunna genomföra medarbetarundersökningar på egen hand, särskilt i mindre team inom stora organisationer. Dessutom finns en föreställning om att det är HR:s ansvar att lösa utmaningarna med medarbetarengagemang, trots att det egentligen är en gemensam ansvarsuppgift över hela organisationen.

Med det i åtanke har vi utvecklat vår produkt från att endast vara ett renodlat undersökningsverktyg, med interna konsulter som kan stötta våra kunder i deras arbete med resultaten, till att bli en mer intelligent och datadriven lösning. I dag kan våra kunder bland annat skicka ut intelligenta pulsmätningar till sina medarbetare. Varje teamledare får därigenom insikter i realtid och rekommendationer om hur engagemanget kan förbättras inom sitt specifika team. Dessutom har vi sett till att inkludera fler datakällor i vår plattform för att kunna erbjuda våra kunder en mer holistisk förståelse av potentiella utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Vanligtvis betraktar man ett problem från ett specifikt perspektiv, men genom att också integrera andra datakällor, från exempelvis sitt HR-system, skapas en samlad förståelse för engagemanget. Det blir även lättare att förutse framtida utvecklingar.

Hisspitch – Vilka är de viktigaste fördelarna med att använda Netigates plattform för att samla in och analysera feedback från medarbetare?

Netigate erbjuder en effektiv och enkel plattform för olika undersökningar. Dessutom har vi erfarna insiktskonsulter som stöttar våra kunder genom hela processen – från att välja lämpliga frågor till att analysera och presentera resultaten.

Konkreta exempel där Netigate hjälpt ett företag att förbättra sina HR strategier och skapa en bättre arbetsmiljö?

Vi stötte på en kund med hög personalomsättning, där HR-avdelningen kände sig begränsad och stressad. Genom att genomföra en årlig medarbetarundersökning och använda veckovisa pulsundersökningar fick varje team konkreta åtgärder för att förbättra sina resultat. Det gav värdefulla insikter om varje teams och medarbetares välmående och möjliggjorde direktåtgärder för att förhindra ytterligare personalavhopp.

Ett annat exempel är kunder som upplever att de stagnerar i sina processer trots att de genomför undersökningar. Då vänder de sig till oss för att fördjupa sig i resultaten och få vägledning om hur man hanterar dessa frågor.

Vi har också kunder inom retail med många butiksanställda som vill jämföra resultat mellan butiker och länder. Trots att personalen inte har tillgång till arbetsenheter som telefoner eller mejladresser, erbjuder vi en lösning för att effektivt nå dem.

Vilka trender ser du inom HR under 2024?

Den stora trenden just nu är självklart AI. Många kanske inte har 100 procent koll på vad detta innebär och känner sig oroliga, men tekniken har redan börjat påverka och kommer fortsätta leverera olika lösningar som förenklar och möjligtvis omstrukturerar HR-arbetet. Att omfamna AI inom HR tror jag kommer leda till att man inte bara utför sitt arbete bättre utan också effektivare. 

Sen tror jag också People Analytics kommer öka i betydelse under 2024. Data är avgörande, men det är lika viktigt att ha en strategi för att använda siffrorna – utan en plan är det bara siffror.

En annan faktor som jag tror blir ännu viktigare 2024 är fokuset på att behålla personal och kompetens. Med tanke på dagens läge kommer företag inte kunna rekrytera i samma takt som tidigare. Det blir därmed avgörande att arbeta med att behålla och utveckla talangerna på ett företag. HR måste hitta kostnadseffektiva sätt att vidareutveckla personalen. Ett sätt att göra detta är att förstå vad personalen behöver, vart de är på väg, och tänka långsiktigt. Denna förståelse kan erhållas genom att regelbundet be om feedback och aktivt fråga sin personal. 

Slutligen, vilka råd skulle du ge till HR-chefer som strävar efter att maximera värdet av feedback och undersökningar för att skapa en mer effektiv och engagerande arbetsplats?

Att involvera ledningen är kraftfullt och bör inte underskattas. När ledningen är engagerad och agerar på feedback från anställda skapas en stark och positiv inverkan. Vidare är äkthet avgörande när du begär feedback. Undvik att fråga om allt på en gång, börja smått för att etablera en rutin för feedbackprocessen. Fokusera på det område som är mest betydelsefullt för dig. En effektiv strategi inkluderar att kombinera kvantitativ feedback med kvalitativ. Balansera formella undersökningar med personliga intervjuer och individuella samtal med dina anställda.

Slutligen ser jag fram emot 2024 från ett HR-perspektiv. Vi har varit igenom några tuffa år med pandemi, inflation och lågkonjunktur. Det är en spännande tid där vi behöver hitta balansen mellan affärsframgång och att bevara medarbetarnas välbefinnande.

OBS! I denna text uttrycker skribenten sina åsikter och tankar, och artikeln klassificeras som en krönika med opinionsinnehåll. Om du har några synpunkter eller vill föreslå en ny artikel, ber vi dig att kontakta vår redaktion.
Taggar:
Redaktionen

HRsvepets redaktion är en dedikerad grupp experter som levererar de senaste nyheterna och insikterna inom HR och ledarskap. Vi granskar noggrant och tillhandahåller objektiv information för att hjälpa dig att navigera i HR-landskapet. Vår målsättning är att främja diskussion och reflektion inom HR-gemenskapen och välkomna olika perspektiv. Lita på oss för att hålla dig uppdaterad och engagerad inom detta spännande område. Artiklar som är markerade som sponsrade eller krönikor är budskap med opinionsmaterial och stämmer inte nödvändigtvis överens med redkationens budskap & åsikt.